گزارش دوره های پیشین

 

اولین دوره کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۴ می ۲۰۱۹ در هامبورگ آلمان توسط انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت آلمان برگزار خواهد گردید.